theme

הדרכה

רישום למערכת

על מנת להתחבר למערכת, יש לנווט לכתובת “דף התוכניות”, ממנו לבחור את התוכנית המתאימה (חינם, עסק זעיר, עסק בינוני, או עסק גדול), וללחוץ על לחצן הרישום בתחתית התוכנית שבחרתם. אם כבר ביררתם לגבי התוכנית המתאימה ביותר, אנא השתמשו בקישורים הבאים כדי להגיע ישירות לדף הרישום: המערכת החינמית תוכנית לעסק זעיר תוכנית לעסק בינוני תוכנית לעסק […]