שינוי שפה

מסכי המערכת

מסך הגדרות

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “שינוי”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]