מסמכי תבנית

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” תעודת סיום קורס

סיכום תמציתי של התהליך לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס דיגיטלי… בהדגמה שלהלן, תיצור מסמך תבנית […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” הצהרת בריאות לעובד

לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים או החתמה אלקטרונית – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור, ובמידה שמחתימים – גם לקביעת מיקום החתימה. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס […]

נושאים כלליים

חוקים של “שומרי מקום” לשדות ולחתימות במסמכי Word

יש להקפיד על חוקים אלה כשמוסיפים “שומרי מקום” באופן ידני (עבור שדות ועבור חתימות), ללא התוסף ל Word שומרי מקום לשדות הטופס לכל שדה בטופס הדיגיטלי המקושר אל מסמך התבנית ב Word (למעט שדות מיוחדים כמו שדות נוסחה), יש לשבץ “שומר מקום” במסמך התבנית. שומר-מקום זה ישמש ל”מיזוג” הערך של אותו שדה מהרשומה אל תוך […]