מכסות

מסכי המערכת

מסך “החשבון שלי”

מסך זה מוצג תמיד במצב “צפייה”, ומציג את כל הנתונים של ה”רישוי” של הארגון [ה”מנוי” שלו] – תאריך תוקף, עלות חודשית מופרדת לרכיבים השונים, וכו’. מסך זה עדיין בבנייה, וישתנה מהותית בגרסה הראשית הקרובה. להלן הסבר לפרמטרים השונים המוצגים במסך התיבה “מנוי נוכחי” התיבה “מנוי נוכחי” מציגה את הנתונים הבאים: תחילת תוכנית – מועד התחלת […]