מחולל המסמכים

מונחי יסוד

מסמכי תבנית

מהם מסמכי התבנית? מסמכי התבנית הם: מסמכי Word המשמשים כבסיס לפעולת יצירת המסמך על ידי מחולל המסמכים במערכת, עם או ללא החתמה אלקטרונית מסמכי Word רגילים לחלוטין, בהם החליפו חלקים של “טקסט משתנה” ב-“שומרי מקום” טקסטואליים פשוטים, כך שניתן יהיה “לחולל” שוב ושוב מהתבניות מסמכי Word/PDF על ידי “מיזוג” המידע מרשומות. במידה ורוצים להשתמש בהם […]

מונחי יסוד

טפסים דיגיטליים

משמשים להזנה, עריכה וצפייה – ברשומות מהם הטפסים? עבור כל מי שמשתמש במערכת, הטפסים הם המקום אליו מזינים נתונים של רשומה חדשה, המקום בו עורכים נתונים של רשומה קיימת, או המקום בו צופים בנתוני רשומה (ללא עריכה) לכל “סוג רשומה” יהיה טופס משלה, שאותו אפשר להציג מה”מסך הראשי” של אותו סוג-רשומות.למשל – עובד יוכל לגשת […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” תעודת סיום קורס

סיכום תמציתי של התהליך לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס דיגיטלי… בהדגמה שלהלן, תיצור מסמך תבנית […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” הצהרת בריאות לעובד

לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים או החתמה אלקטרונית – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור, ובמידה שמחתימים – גם לקביעת מיקום החתימה. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס […]

נושאים כלליים

הכנת טופס דיגיטלי של הצהרת בריאות

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת סוג טופס בשם  “הצהרת בריאות עובד”. DocsRobot יאפשר לעובדים לפתוח “רשומה” חדשה מסוג זה, להקליד את הנתונים של להצהרה […]

נושאים כלליים

הכנת הטופס הדיגיטלי “טופס סיום קורס”

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת “תעודת סיום קורס”. הטופס שתיצור ישמש ליצירת תעודת סיום קורס מרהיבה. DocsRobot יאפשר הזנה של הנתונים הדרושים לתעודה – […]