טפסים

Hebrew

מסך רשימת התפקידים

מסך זה מציג את רשימת התפקידים במערכת, כך שניתן: להוסיף תפקיד, לערוך תפקיד, או למחוק תפקיד. פעולות ההוספה או העריכה של תפקיד מובילות למסך “עורך התפקיד” [ראה כאן]. פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה. שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת התפקידים לפי טקסט לחיפוש.§ “תפקידים ייכנסו לתוקף באחת […]

Hebrew

מסך רשימת חבילות הצבעים

“חבילות צבעים” משמשות בסיס ל”רקעים”  המנוהלים במערכת. בחבילות הצבעים נגדיר סט צבעים עבור פקדי הקלט שיופיעו במסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ובמסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת כדי לחבר בין חבילות הצבעים המופיעות כאן ל”רקעים”, יש לערוך את הרקעים מתוך מסך רשימת הרקעים. מסך זה מציג את חבילות הצבעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף חבילה, […]

Hebrew

מסך רשימת הרקעים

“רקע” מוגדר כשילוב של סט צבעים (עבור פקדי הקלט), עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו.משתמשים ברקעים כדי לקבוע שני דברים: איך יופיעו מסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ואיך יופיעו מסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת: כדי לקבוע איך יוצגו מסכי הרשומה, יש לשייך בין “רקע” לבין “סוג הטופס” ממנו נוצרת הרשומה, […]

מסכי המערכת

מסך עורך הטופס

תזכורת – מה הם טפסים? ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי […]

מסכי המערכת

מסך רשימת הטפסים

ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי ה PDF להחתמה אלקטרונית. כדי […]

מונחי יסוד

טפסים דיגיטליים

משמשים להזנה, עריכה וצפייה – ברשומות מהם הטפסים? עבור כל מי שמשתמש במערכת, הטפסים הם המקום אליו מזינים נתונים של רשומה חדשה, המקום בו עורכים נתונים של רשומה קיימת, או המקום בו צופים בנתוני רשומה (ללא עריכה) לכל “סוג רשומה” יהיה טופס משלה, שאותו אפשר להציג מה”מסך הראשי” של אותו סוג-רשומות.למשל – עובד יוכל לגשת […]

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).

הקמת סוגי טפסים

סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – לפי השימוש בהם

המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה עם מסמך תבנית ב Word, יפיק מסמך PDF עם כל הנתונים שהוזנו, וישלח אותו לחתימה […]

נושאים כלליים

הכנת טופס דיגיטלי של הצהרת בריאות

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת סוג טופס בשם  “הצהרת בריאות עובד”. DocsRobot יאפשר לעובדים לפתוח “רשומה” חדשה מסוג זה, להקליד את הנתונים של להצהרה […]

נושאים כלליים

הכנת הטופס הדיגיטלי “טופס סיום קורס”

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת “תעודת סיום קורס”. הטופס שתיצור ישמש ליצירת תעודת סיום קורס מרהיבה. DocsRobot יאפשר הזנה של הנתונים הדרושים לתעודה – […]