חלק-ממאמר

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” תעודת סיום קורס

סיכום תמציתי של התהליך לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס דיגיטלי… בהדגמה שלהלן, תיצור מסמך תבנית […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” הצהרת בריאות לעובד

לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים או החתמה אלקטרונית – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור, ובמידה שמחתימים – גם לקביעת מיקום החתימה. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס […]

נושאים כלליים

הכנת טופס דיגיטלי של הצהרת בריאות

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת סוג טופס בשם  “הצהרת בריאות עובד”. DocsRobot יאפשר לעובדים לפתוח “רשומה” חדשה מסוג זה, להקליד את הנתונים של להצהרה […]

נושאים כלליים

הכנת הטופס הדיגיטלי “טופס סיום קורס”

במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך. להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת “תעודת סיום קורס”. הטופס שתיצור ישמש ליצירת תעודת סיום קורס מרהיבה. DocsRobot יאפשר הזנה של הנתונים הדרושים לתעודה – […]

נושאים כלליים

איתור מסמך מתאים וניתוחו – דוגמאות מסמכים

במהלך יצירת סוגי-טפסים המיועדים למחולל-המסמכים או לתהליך ההחתמה האלקטרונית, תידרש לבחור מסמך מתאים, ולנתח אותו לזיהוי כל ה”שדות” אליהם צריך “למזג” ערכים מהטופס הדיגיטלי, לפני חילול המסמך או/ו השליחה לחתימה.המסמך הנבחר יכול להיות מסמך עם “קווים” במקום שבו צריך להוסיף נתונים, או ממסמך ישן שיש בו כבר “נתונים של מישהו אחר”. להלן מספר דוגמאות דוגמא […]