המסך הראשי

Hebrew

מסך רשימת התפקידים

מסך זה מציג את רשימת התפקידים במערכת, כך שניתן: להוסיף תפקיד, לערוך תפקיד, או למחוק תפקיד. פעולות ההוספה או העריכה של תפקיד מובילות למסך “עורך התפקיד” [ראה כאן]. פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה. שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת התפקידים לפי טקסט לחיפוש.§ “תפקידים ייכנסו לתוקף באחת […]

Hebrew

מסך רשימת חבילות הצבעים

“חבילות צבעים” משמשות בסיס ל”רקעים”  המנוהלים במערכת. בחבילות הצבעים נגדיר סט צבעים עבור פקדי הקלט שיופיעו במסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ובמסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת כדי לחבר בין חבילות הצבעים המופיעות כאן ל”רקעים”, יש לערוך את הרקעים מתוך מסך רשימת הרקעים. מסך זה מציג את חבילות הצבעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף חבילה, […]

Hebrew

מסך רשימת הרקעים

“רקע” מוגדר כשילוב של סט צבעים (עבור פקדי הקלט), עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו.משתמשים ברקעים כדי לקבוע שני דברים: איך יופיעו מסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ואיך יופיעו מסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת: כדי לקבוע איך יוצגו מסכי הרשומה, יש לשייך בין “רקע” לבין “סוג הטופס” ממנו נוצרת הרשומה, […]

מסכי המערכת

טבלת הרשומות שבמסך הראשי

מה מוצג בטבלה? ובכן, זה תלוי… המערכת מאפשרת למנהלי-המערכת לקבוע “תצוגות” לסוגי הטפסים השונים [ראה כאן הסבר לנושא] טבלת הרשומות מציגה אחד משניים – או רשומות “מכל סוג שהוא”, או רשומות מ”סוג טופס מסויים”. איך יודעים? התשובה מופיעה ב”סרגל סוגי הטפסים” שמימין [יכול להיות שהוא “מצומצם” ואינך רואה אותו כרגע – במקרה כזה יש להרחיבו […]

מסכי המערכת

מסך רשימת הטפסים

ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי ה PDF להחתמה אלקטרונית. כדי […]

מסכי המערכת

מסך רשימת אוספי המסמכים

אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית” [ב Word] אחד או יותר [“אוסף מסמכים”]: ברגע שמשתמש מבקש לחולל מסמך מהרשומה – המערכת “ממזגת” את הנתונים ברשומה […]

מסכי המערכת

רשימת “משתמשים” ומסך עריכת פרטי משתמש

רשימת “משתמשים” מסך זה נטען עם אוסף של “כרטיסים” למשתמשים של הארגון. המסך מאפשר לחפש משתמש מסוים, לערוך משתמשים, למחוק אותם, ולהוסיף חדשים [והכל במגבלות הרשיון על פי הפרמטר ” מקסימום רשיונות שימוש” המוצג במסך “ארגון” [ראה כאן]. במידה וקיימים יותר מ-10 משתמשים בארגון, יוצגו במסך ה-10 הראשונים, ובתחתית המסך יופיעו לחצני “דפדוף” המאפשרים לעבור […]

מסכי המערכת

התפריט הראשי למנהלי המערכת

מנהלי המערכת רואים תפריט ראשי ממנו אפשר לבצע את הפעולות הבאות: לעדכן את נתוני הארגון הרשום והעדפות שונות שלו ממסך “ארגון” [ראה כאן] לצפות בנתוני הרישוי של הארגון, לחדש מנוי ולבצע פעולות נוספות מאותו סוג ממסך “החשבון שלי” [ראה כאן] לצפות ברשימת המשתמשים של הארגון, להוסיף משתמשים ולבצע פעולות נוספות מאותו סוג ממסך “משתמשים” [ראה […]

מסכי המערכת

סרגל סוגי הטפסים שבמסך הראשי

הסרגל מופיע אוטומטית במסך הראשי של המערכת [עוד אודות המסך הראשי – ראה כאן]הסרגל יכול להופיע כשהוא “מורחב” [Expanded] או “מצומצם” [“Collapsed”]. תוכל לעבור בין המצבים באמצעות המתג שבפינה השמאלית העליונה שלו.הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה נכונות למצב המורחב.הסרגל מציג את כל סוגי הטפסים במערכת, ומעל כולם את הטקסט “כל סוג טופס”. אם לא נבנו […]

מסכי המערכת

המסך הראשי של המערכת

המסך הראשי נועד לאפשר יצירה של רשומות, הפקה של מסמכים מרשומות אלה, ושליחת מסמכים להחתמה אלקטרונית, והכל לפי הרישוי של הארגון. מאמר זה מציג עזרה אודות הפעולות שניתן לבצע מהמסך הראשי. אם נדרשת לך עזרה בכל נושא אחר – אנא פתח את מאמר העזרה הקשור לאותו נושא ישירות מהמסך שלו [מערכת העזרה “רגישה להקשר” ממנו […]