הזמנה לארגון

מסכי המערכת

רשימת “משתמשים” ומסך עריכת פרטי משתמש

רשימת “משתמשים” מסך זה נטען עם אוסף של “כרטיסים” למשתמשים של הארגון. המסך מאפשר לחפש משתמש מסוים, לערוך משתמשים, למחוק אותם, ולהוסיף חדשים [והכל במגבלות הרשיון על פי הפרמטר ” מקסימום רשיונות שימוש” המוצג במסך “ארגון” [ראה כאן]. במידה וקיימים יותר מ-10 משתמשים בארגון, יוצגו במסך ה-10 הראשונים, ובתחתית המסך יופיעו לחצני “דפדוף” המאפשרים לעבור […]