איפוס סיסמא

מסכי המערכת

רשימת “משתמשים” ומסך עריכת פרטי משתמש

רשימת “משתמשים” מסך זה נטען עם אוסף של “כרטיסים” למשתמשים של הארגון. המסך מאפשר לחפש משתמש מסוים, לערוך משתמשים, למחוק אותם, ולהוסיף חדשים [והכל במגבלות הרשיון על פי הפרמטר ” מקסימום רשיונות שימוש” המוצג במסך “ארגון” [ראה כאן]. במידה וקיימים יותר מ-10 משתמשים בארגון, יוצגו במסך ה-10 הראשונים, ובתחתית המסך יופיעו לחצני “דפדוף” המאפשרים לעבור […]

מסכי המערכת

מסך הגדרות

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “שינוי”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]