אוסף מסמכים

מסכי המערכת

מסך רשימת אוספי המסמכים

אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית” [ב Word] אחד או יותר [“אוסף מסמכים”]: ברגע שמשתמש מבקש לחולל מסמך מהרשומה – המערכת “ממזגת” את הנתונים ברשומה […]

מונחי יסוד

מסמכי תבנית

מהם מסמכי התבנית? מסמכי התבנית הם: מסמכי Word המשמשים כבסיס לפעולת יצירת המסמך על ידי מחולל המסמכים במערכת, עם או ללא החתמה אלקטרונית מסמכי Word רגילים לחלוטין, בהם החליפו חלקים של “טקסט משתנה” ב-“שומרי מקום” טקסטואליים פשוטים, כך שניתן יהיה “לחולל” שוב ושוב מהתבניות מסמכי Word/PDF על ידי “מיזוג” המידע מרשומות. במידה ורוצים להשתמש בהם […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” תעודת סיום קורס

סיכום תמציתי של התהליך לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס דיגיטלי… בהדגמה שלהלן, תיצור מסמך תבנית […]

נושאים כלליים

הכנת “מסמך תבנית” הצהרת בריאות לעובד

לכל אחד מסוגי הטפסים שתרצו להשתמש בו במערכת למטרת מחולל-המסמכים או החתמה אלקטרונית – יש להכין “מסמך תבנית”, שהוא בעצם מסמך Word עם “שומרי מקום” שישמשו את המערכת למיזוג נתונים שהוזנו בטופס הדיגיטלי הקשור, ובמידה שמחתימים – גם לקביעת מיקום החתימה. את המסמך הזה תטענו לתוך “אוסף מסמכים” שתתנו לו שם, ואת האוסף תחברו לטופס […]