הסרגל מופיע אוטומטית במסך הראשי של המערכת [עוד אודות המסך הראשי – ראה כאן]
הסרגל יכול להופיע כשהוא “מורחב” [Expanded] או “מצומצם” [“Collapsed”]. תוכל לעבור בין המצבים באמצעות המתג שבפינה השמאלית העליונה שלו.
הפעולות המתוארות בהמשך מאמר זה נכונות למצב המורחב.
הסרגל מציג את כל סוגי הטפסים במערכת, ומעל כולם את הטקסט “כל סוג טופס”. אם לא נבנו עדיין טפסים במערכת, הסרגל לא יופיע, ובמקומו תופיע הודעה מתאימה המפנה את המשתמש לבניית הטופס הראשון. סוגי הטפסים ממויינים בתחילה לפי א’-ב’, אך בכל פעם שאחד מהם נבחר – הסדר משתנה בהתאם למתואר מטה.

פעולות אפשריות בסרגל:

  • בחר “כל סוג טופס” על מנת להציג את הרשומות מכל סוגי הטפסים במערכת “בטבלת הרשומות” כשהיא “מאוחדת”, משמאל לסרגל [עוד על “טבלת הרשומות” – ראה כאן]. במקרה זה, טבלת הרשומות תראה תצוגה מוגבלת, רק של עמודות קבועות המשותפות לכל סוגי הטפסים במערכת.
    בחר בסוג מסויים של טופס על מנת להציג רשומות מסוג טופס זה בלבד [רק רשומות שאתה רשאי לראות – להסבר על מניעת גישה לרשומות באמצעות הרשאות – ראה מסך עורך הטופס]. שים לב שכל פעם כשתבחר סוג טופס מסויים שאינו “נעוץ” – שמו יעלה לראש רשימת סוגי הטפסים שבסרגל. במקרה זה, טבלת הרשומות יכולה להראות תצוגה עשירה בהרבה – בה הארגון יכול לקבוע את העמודות המוצגות. לשינוי התצוגה – ראה כאן.
    אם סוג הטופס אינו “נעוץ”, נעץ אותו על ידי לחיצה על צלמית הנעץ שמופיעה כאשר סמן העכבר מונח מעל שם סוג הטופס
    אם סוג הטופס “נעוץ”, תוכל לבטל את הנעיצה על ידי לחיצה על אותה צלמית הנעץ שמופיעה באופן קבוע ליד שם סוג הטופס.