המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים

סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית

סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה עם מסמך תבנית ב Word, יפיק מסמך PDF עם כל הנתונים שהוזנו, וישלח אותו לחתימה אלקטרונית על ידי הנמען/נים.

להסבר התהליך והדגמה – ראה מאמר העזרה בקישור זה.

סוג טופס ליצירת מסמכי Word/PDF

סןג טופס זה יעזור לך ליצר שוב ושוב מסמכים בעלי אותה מטרה (או מבנה זהה), אך כל פעם עם מספר שינויים בתוכן, כאשר אין צורך בהחתמה אלקטרונית שלהם אחרי שהם נוצרים על ידי המערכת.

להסבר התהליך והדגמה – ראה מאמר העזרה בקישור זה.

סוג טופס לקליטת מידע בלבד

טופס זה יעזור לך לאסוף ולתחזק ‘רשומות מידע’ בעלות מבנה מסויים של שדות וערכים, כשאין לך צורך לחולל מהן מסמכים או להפעיל תהליכי החתמה. תוכל להציג רשימה מאורגנת של רשומות כאלה, לפי מבנה טבלאי שמתאים לך, לאתר במהירות רשומה לפי טקסט, לסנן רשומות לפי שאילתות מתקדמות, וכו’.

להסבר התהליך והדגמה – ראה מאמר העזרה בקישור זה.

 

סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה

סוג ה’טופס’ שתבנה ישמש רק לאינטגרציה עם מערכות אחרות – הם יקראו לו באמצעות ממשק תכנותי (API) כחלק מתהליך שמופעל בתוכן. אף אחד לא יציג את הטופס הזה לקליטה ידנית של מידע, ולכן פעולת יצירתו תהיה הפשוטה והמהירה ביותר

להסבר התהליך והדגמה – ראה מאמר העזרה בקישור זה.