“חבילות צבעים” משמשות בסיס ל”רקעים”  המנוהלים במערכת. בחבילות הצבעים נגדיר סט צבעים עבור פקדי הקלט שיופיעו במסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ובמסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת

כדי לחבר בין חבילות הצבעים המופיעות כאן ל”רקעים”, יש לערוך את הרקעים מתוך מסך רשימת הרקעים.

מסך זה מציג את חבילות הצבעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף חבילה, לערוך חבילה, או למחוק חבילה. פעולות ההוספה או העריכה של חבילה מובילות למסך “חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של חבילת צבעים” [ראה כאן].

פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה.

שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת חבילות הצבעים לפי טקסט לחיפוש.