מסך זה מציג את רשימת התפקידים במערכת, כך שניתן: להוסיף תפקיד, לערוך תפקיד, או למחוק תפקיד. פעולות ההוספה או העריכה של תפקיד מובילות למסך “עורך התפקיד” [ראה כאן].

פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה.

שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת התפקידים לפי טקסט לחיפוש.§

“תפקידים ייכנסו לתוקף באחת הגרסאות הבאות (עדיין אין להם השפעה בגרסה זו), והם יאפשרו לקבוע מי בארגון רשאי לבצע מגוון של פעולות – הוספת רשומות, עריכת רשומות של אחרים, מחיקת רשומות של אחרים, יצירת מסמכים, החתמה, וכו’…