“רקע” מוגדר כשילוב של סט צבעים (עבור פקדי הקלט), עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו.
משתמשים ברקעים כדי לקבוע שני דברים: איך יופיעו מסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ואיך יופיעו מסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת:

מסך זה מציג את רשימת הרקעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף רקע, לערוך רקע, או למחוק רקע. פעולות ההוספה או העריכה של טופס מובילות למסך “חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של רקע” [ראה כאן].

פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה.

שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת הרקעים לפי טקסט לחיפוש.