ה”טפסים” הם הלב של המערכת – באמצעות כל אחד מהם ניתן ליצור “רשומות” מאותו “סוג” [בעלות מבנה זהה ונתונים שונים], וברגע שמחברים לטופס גם “מסמך תבנית” [או “אוסף” של מסמכים כאלה] – המערכת מאפשרת לחולל מסמכים Word ו PDF מהנתונים של כל אחת מהרשומות, ובמידת הצורך גם לשלוח את מסמכי ה PDF להחתמה אלקטרונית.

כדי ללמוד על סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – ראה מאמר זה.

מסך זה מציג את רשימת הטפסים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף טופס, לערוך טופס, או למחוק טופס. פעולות ההוספה או העריכה של טופס מובילות למסך “עורך הטופס” [ראה כאן].

פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה, היות שמחיקה של טופס תמחק את כל הרשומות הקשורות אליו, ואת כל המסמכים שנוצרו [או נחתמו אלקטרונית] מרשומות אלה.

שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת הטפסים לפי טקסט לחיפוש.