אוספי מסמכים מאפשרים למשתמשי המערכת לחולל מסמכי Word/PDF מרשומות מידע בלחיצת כפתור אחת, ובמידת הצורך, גם לשלוח מסמכים אלה להחתמה אלקטרונית. יכולת זו מבוססת על כך שכל רשומה נבנית מטופס דיגיטלי מסויים, אליו קשור “מסמך תבנית” [ב Word] אחד או יותר [“אוסף מסמכים”]: ברגע שמשתמש מבקש לחולל מסמך מהרשומה – המערכת “ממזגת” את הנתונים ברשומה אל תוך מסמכי התבנית שבאוסף.
על אף שלרוב כל “אוסף מסמכים” מכיל מסמך תבנית בודד, המערכת מאפשרת לשמור יותר ממסך אחד באוסף, ולכן הוא נקרא “אוסף מסמכים” ולא פשוט “מסמך”. הסיבה לכך היא שלפעמים רוצים לחולל מספר מסמכים בו זמנית מרשומה יחידה.

מסך זה מציג את רשימת מסמכי התבנית שבמערכת, כך שניתן: להוסיף אוסף, לערוך אוסף, או למחוק אוסף. פעולות ההוספה או העריכה של אוסף מובילות למסך עריכת אוסף המסמכים [ראה כאן]. פעולת המחיקה חסומה במקרה שהאוסף שמנסים למחוק קשור כבר לטופס אחד או יותר – במקרה כזה יש לאתר את הטפסים הקשורים [דרך מסך רשימת הטפסים – ראה כאן] ולנתק את הקשרים בינם לבין האוסף שמנסים למחוק [או על ידי מחיקת כל קשר או על ידי יצירת קשר לאוסף אחר].

פעולת הוספת אוסף מסמכים מתחילה בבחירת קובץ תבנית ראשון, ואז פותחת את מסך עריכת אוסף המסמכים שם ניתן להוסיף מסמכים נוספים או לשנות תכונות של האוסף כמו שמו ותיאורו.

שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת האוספים לפי טקסט לחיפוש.