מסך עדכון פרופיל

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “עריכה”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול שינויים” תמחק אותם [זהירות – השינויים יאבדו לצמיתות כך].

במצב עריכה תוכל לשנות פרטי פרופיל שונים [שים לב שאם תשנה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לאמת כתובת זו מחדש, כמו בעת הרישום/ההזמנה שקיבלת לארגון – אנא חפש את ההודעה שנשלחת מ DocsRobot בתיבת הדואר שלך – ראה הסבר נוסף על התהליך כאן].
במצב עריכה תוכל גם להדליק או לכבות את ההעדפה “הצג אשף DOCROBOT” – אם הדלקת העדפה זו – האשף יופיע שוב במסך הראשי.
במצב עריכה תוכל גם להעלות תמונת פרופיל או לעדכן אותה אם כבר העלית [צלמית העפרון] או למחוק את תמונת הפרופיל [צלמית הפח]. שים לב שהעלאה/שינוי/מחיקה של תמונה היא פעולה שמתבצעת ללא קשר ללחצני “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” המופיעים מעלה. מרגע שעדכנת את תמונת הפרופיל, תמונה זו תופיע במסך הראשי בפינה השמאלית העליונה.