מסך זה מוצג תמיד במצב “צפייה”, ומציג את כל הנתונים של ה”רישוי” של הארגון [ה”מנוי” שלו] – תאריך תוקף, עלות חודשית מופרדת לרכיבים השונים, וכו’.

מסך זה עדיין בבנייה, וישתנה מהותית בגרסה הראשית הקרובה.

להלן הסבר לפרמטרים השונים המוצגים במסך

התיבה "מנוי נוכחי"

התיבה “מנוי נוכחי” מציגה את הנתונים הבאים:

 • תחילת תוכנית – מועד התחלת הרישוי
 • מקסימום מסמכים שניתן ליצור בחודש
  • כמה מסמכים לכל היותר ניתן לחולל באמצעות המערכת בכל חודש.
  • אם “ניתן ליצור מסמכים מעבר לכנות המוגדרת במנוי?” מסומן כ”כן”, הרי שאפשר לחולל מסמכים גם מעבר לכמות זאת, ועד לכמות המצויינת ב”מקסימום מסמכים שניתן ליצור” [ואם לא מצויינת, אז ללא הגבלה], אבל עבור פעולות אלה תהיה תוספת תשלום לפי המצוין תחת “עלות לכל פעולת יצירת מסמך מעבר לכמות המוגדרת במנוי”.
  • הגעה למכסה זו תגרום לכך שהמערכת תחסום את פעולת חילול המסמכים עד למעבר לתקופת התשלום החודשית הבאה, ושם היא תתחדש למקסימום המצויין.
 • מקסימום מסמכים לחתימה בכל חודש
  • כמה מסמכים לכל היותר ניתן להחתים אלקטרונית באמצעות המערכת בכל חודש.
  • אם “ניתן לחתום מסמכים מעבר לכנות המוגדרת במנוי?” מסומן כ”כן”, הרי שאפשר לחתום מסמכים גם מעבר לכמות זאת, ועד לכמות המצויינת ב”מקסימום מסמכים שניתן לחתום” [ואם לא מצויינת, אז ללא הגבלה], אבל עבור פעולות אלה תהיה תוספת תשלום לפי המצוין תחת “עלות לכל פעולת חתימת מסמך מעבר לכמות המוגדרת במנוי”.
  • הגעה למכסה זו תגרום לכך שהמערכת תחסום את פעולת החתמת המסמכים עד למעבר לתקופת התשלום החודשית הבאה, ושם היא תתחדש למקסימום המצויין.
 • מקסימום רשיונות שימוש
  • כמה משתמשים ניתן לרשום למערכת תחת הארגון הנוכחי.
  • הגעה למכסה זו תגרום לכך שהמערכת תחסום את פעולת הוספת משתמשים נוספים.
  • חידוש אוטומטי – פעיל/לא פעיל. כדי להיות פעיל, חייב הארגון לשמור במערכת פרטי כרטיס אשראי [הפרטים נשמרים בצורה מאובטחת לפי התקן, לא בחברת אסמבלי, אלא בחברת הסליקה], וכן לאשר חידוש אוטומטי ותשלום אוטומטי.
 • יכול לשמור רשומות
  • אם “לא” – המערכת לא מאפשרת שמירה של רשומות כלל, אלא רק פעולות של חילול מסמכים והחתמתם. מגבלה זו מונעת גם פעולות מגוונות אחרות, כמו למשל חיפוש מידע שנוצר בעבר. במנויים חנימיים, מגבלה זו קיימת בבסיס המנוי.
 • מקסימום רשומות מאוחסנות
  • רלוונטי רק למקרה ש’יכול לשמור רשומות’ הוא כן.
  • ברגע שתנסה לשמור רשומות מעבר למכסה זו, המערכת תמחק באופן אוטומטי רשומות קודמות.
 • מקסימום נפח דיסק לאחסון [GB]
  • אם המספר הוא 0 – המערכת לא מאפשרת שמירה של מסמכים כלל – פעולות של חילול מסמכים והחתמתם מאפשרות לגשת למסמכים שנוצרים בפעולת הורדה מיידית למחשב או בהודעת דואר אלקטרוני אליה מצורף הקובץ. מגבלה זו קיימת בבסיס המנוי.
  • אם המספר גדול מ-0, ברגע שתנסה ליצור מסמכים הגורמים לחריגה מהמכסה, המערכת תחסום את הפעולה.
 • מקסימום טפסים
  • כמה טפסים [לקליטת מידע] ניתן להוסיף למערכת תחת הארגון הנוכחי.
  • הגעה למכסה זו תגרום לכך שהמערכת תחסום את פעולת הוספת טפסים חדשים.
 • מקסימום מסמכים קשורים לטופס
  • כמה מסמכים ניתן לשמור עם קישור לטופס יחיד [תחת “אוסף מסמכים”]. המערכת מאפשרת לחולל את כולם בפעולה אחת מרשומה שפרטיה נקלטים באמצעות הטופס.
  • הגעה למכסה זו תגרום לכך שהמערכת תחסום את פעולת הוספת מסמכים מעבר למקסימום לאוסף מסמכים.
 • יכול ליצור PDF:
  • בדרך כלל “כן”.
  • אם “לא” – ניתן יהיה לחולל רק מסמכי WORD, ולא ניתן יהיה לבצע החתמה אלקטרונית
 • תמיכה באימייל:
 • בדרך כלל “כן”.
  • אם “לא” – לא תוכל לקבל תמיכה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני
 • תמיכה בטלפון:
 • בדרך כלל “לא”.
  • אם “כן” – הנך רשאי לקבל תמיכה באמצעות שיחת טלפון למוקד התמיכה
 • תמיכה ב CHAT:
  • בדרך כלל “לא”.
  • אם “כן” – הנך רשאי לקבל תמיכה באמצעות חלון הצ’אט שיופיע במסך הראשי [רק למנהלי מערכת]
 • שירות תמיכה פרמיום – לא פעיל בגרסה זו
 • גישה ל API – אם מסומן “כן”, לארגון יש הרשאה להתממשק מתוך תוכנות אחרות אל תוך מערכת DocsRobot באמצעות קריאה לפונקציות API. כדי לממש זאת, יש ליצור מפתח APIתחת מסך ארגון [ראה כאן]
 • ניהול גישה מתקדם – לא פעיל בגרסה זו

התיבה "שימוש"

התיבה “שימוש” מציגה את הנתונים הבאים:

 • מחזור חיוב נוכחי – מחזור החיוב החודשי הנוכחי [תאריך התחלה ותאריך סיום], או “חינם” אם המנוי הוא חינמי
 • תאריכי תוכנית – תאריך התחלה ותאריך סיום של המנוי הנוכחי [עם כל מחזורי החיוב שלו]. במידה ומדובר ברישוי חינמי – לא יצוין תאריך הסיום.
 • מסמכים שנוצרו – מספר המסמכים שחוללה המערכת בתקופת החיוב הנוכחית, מתוך המכסה המוגדרת לפעולה זו [“כמה מסמכים לכל היותר ניתן לחולל באמצעות המערכת בכל חודש” – ראה מעלה בתיבה “מנוי נוכחי”] וכולל ציון המקסימום האפשרי [אם “ניתן ליצור מסמכים מעבר לכנות המוגדרת במנוי?” מסומן כ”כן”, הכמות מצויינת ב”מקסימום מסמכים שניתן ליצור”]
 • מסמכים נחתמו – מספר המסמכים שהחתימה המערכת בתקופת החיוב הנוכחית, מתוך המכסה המוגדרת לפעולה זו [“כמה מסמכים לכל היותר ניתן להחתים באמצעות המערכת בכל חודש” – ראה מעלה בתיבה “מנוי נוכחי”] וכולל ציון המקסימום האפשרי [אם “ניתן להחתים מסמכים מעבר לכנות המוגדרת במנוי?” מסומן כ”כן”, הכמות מצויינת ב”מקסימום מסמכים שניתן להחתים”]

התיבות תשלומים ואמצעי תשלום

התיבות תשלומים ואמצעי תשלום:

 • תשלומים – רשימת התשלומים שנקלטו במערכת
 • אמצעי תשלום – מידע לא סודי של אמצעי התשלום השמור [המידע הסודי נשמר רק אצל החברה הסולקת]