עורך הטבלה

עורך הטבלה הוא כמו “מיני טופס” – אפשר להניח עליו פקדים כמו על טופס רגיל, להזיז אותם ולשנות את גודלם, אך כל זה תחת מגבלה אחת, שכל פקד כזה צריך להיות עמודה בטבלה. ה”מיני טופס” הזה בעצם עוזר לנו לעצב איך חלון הדיאלוג יראה כאשר מוסיפים או עורכים שורה בטבלה בזמן הזנת נתוני הרשומה של טופס זה…

לפיכך, הוספת פקד מתבצעת דרך הוספת עמודה – יש לפתוח את הרשימה שליד “הוסף עמודה” [רשום בה בהתחלה “בחר רכיב”], לבחור את הפקד המתאים, וללחוץ על “הוספה”. לאחר ההוספה, הפקד: [1] יופיע על הפאנל של חלון הדיאלוג [שם ניתן להזיז ולשנות את גודלו], יופיע ב”עורך העמודות”, שם ניתן לבחור בו, לשנות את רוחב העמודה שלו, לקבוע אם הוא “מוצג” או לא [ראה למטה הסבר נוסף], ולהזיז אותו, כך שההעמודה שלו בטבלה תזוז ממקום למקום.

עיצוב הטבלה

כשאתם מוסיפים טבלה לטופס, חשוב שתדעו מה הן האפשרויות העומדות בפניכם לעיצוב הטבלה, ואיך ליישם אותן.

האפשרויות הן: הסתרת עמודות מסויימות, קביעת סדר העמודות, וקביעת רוחבי העמודות. אפשרויות אלה נקבעות מתוך ה”עמודות” של הטבלה “עורך עמודות”:

  • להסתרת עמודה – בטל את סימן ה V שבעמודה “מוצג”
  • לשינוי סדר העמודות, לחץ על החיצים שבעמודה “הזז”.
  • לקביעת רוחב עמודה, שנה את הערך שבעמודה “רוחב[%]”. שים לב שכל שינוי ברוחב עמודה אחת, עשוי לגרור שינוי ברוחבים של שאר העמודות, לפיכך, ברגע שהגעת לרוחב הרצוי של עמודה מסויימת, תוכל “לנעול” את הרוחב שלה באמצעות סימן המנעול, ואז, שינוי רוחב העמודות האחרות לא ישפיע עליה יותר…

שים לב שמחיקת עמודה-בטבלה [או פקד] מתבצעת מצלמית הפח האדום שבראש חלון התכונות…

עיצוב חלון הדיאלוג

עורך הטבלה הוא כמו “מיני טופס” שעוזר לנו לעצב איך חלון הדיאלוג
יראה כאשר מוסיפים או עורכים שורה בטבלה בזמן הזנת נתוני הרשומה של טופס
זה…

ראינו שאפשר להניח עליו פקדים כמו על טופס רגיל. אפשר גם
להזיז אותם ולשנות את גודלם, אך לא ניתן למחוק אותם מן ה”מיני-טופס” היות שהם “מחוברים” לעמודה שהגדרנו בטבלת העמודות. אם תרצו למחוק את הפקד מהטופס, יש למחוק אותו מטבלת העמודות…

לכל הפקדים יש גם תכונות – כמו בטופס הרגיל. אפשר לשנות שם, כותרת, “חובה”, וכו’…