חלון דיאלוג זה מאפשר קביעת הרשאות לרשומות הנוצרות מהטופס

  • כל משתמשי המערכת – הרשומות הנוצרות מטופס זה יהיו גלויות לכל משתמשי המערכת
  • רק הבעלים – רק מי שיצר את הרשומה יכול לראות אותה
  • מי שיצר את הרשומה, והמשתמשים הבאים – מי שיצר את הרשומה ורשימה של עובדים אחרים אותם ניתן לבחור. ברגע שתסמן אפשרות זו, תוצג “רשימה נפתחת” בתחתית המסך, ולחיצה עליה תאפשר בחירת משתמשי מערכת [אחד או יותר]