חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף “מסמך תבנית” לאוסף מסמכים קיים. פעולה זו שימושית במקרה שרוצים לחוללמספר מסמכים בו זמנית מרשומה בודדת – אחרת, אין צורך בהוספת קובץ, כיוון שפעולת יצירת אוסף-המסמכים כבר דרשה הוספת קובץ ראשון…

“מסמך התבנית” שאתה מוסיף לאוסף-המסמכים חייב להיות מסמך WORD בסיומת DocX – אחרת לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש במחולל המסמכים. כמו כן – הוא אמור להכיל “שומרי מקום” לשדות וחתימות, על מנת שיהיה בו שימוש.

שים לב שאוספי-מסמכים שיש בהם יותר ממסמך אחד, לא יכולים לשמש להחתמה אלקטרונית, ולפיכך, אם בכוונתך להחליף מסמך קיים באוסף-המסמכים במסמך אחר – לא כדאי שתוסיף מסמך, אלא שתחליף מסמך. בטל פעולה זו של הוספה במקרה זה, וראה עזרה במסך הקודם לגבי פעולת החלפת מסמך…

אם יש לך שאלות בנוגע למחולל המסמכים – ראה כאן רשימה של שאלות ותשובות

כדי לטעון את המסמך, לחץ קודם על הכפתור “טעינת מסמך”, בחר מסמך לטעינה, ואשר.

המערכת תתן למסמך את שם הקובץ שטענת. תוכל לשנות שם זה מהשדה “שם”, וכן לרשום “תיאור” למסמך

אם תרצה להשתמש במסמך זה לחתימות דיגיטליות – סמן “תבנית זו משמשת לחתימות דיגיטליות”, ועדכן את הנתונים המוצגים באופן המתואר במאמר זה

תוכל למצוא שאלות ותשובות בנוגע לחתימות אלקטרוניות בדף זה.