חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “תפקיד” במערכת. תפקידים ייכנסו לתוקף באחת הגרסאות הבאות (עדיין אין להם השפעה בגרסה זו), והם יאפשרו לקבוע מי בארגון רשאי לבצע מגוון של פעולות – הוספת רשומות, עריכת רשומות של אחרים, מחיקת רשומות של אחרים, יצירת מסמכים, החתמה, וכו’…

התכונות היחידות שניתן לתת לכל “תפקיד” בשלב זה – הן שם ותיאור