חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת רקע לטופס. רקע יכול להיות מורכב משילוב צבעים בלבד, או משילוב צבעים ביחד עם תמונת רקע.

הרקע שייבחר ישפיע על הטופס עצמו במבט העיצוב שלו, אר מטרתו העיקרית היא לשמש את מסך העריכה/צפייה ברשומה, לרשומות שיווצרו מטופס זה.

יש לבחור את הרקע מהרשימה. אישור הפעולה וסגירת חלון הדיאלוג, תגרום לרקע להיות מוצג בעורך הטופס.