להלן הסבר לפרמטרים השונים שניתן לעדכן עבור כל מסמך והחתימות האלקטרוניות שלו

שלח מסמכים חתומים
לכתובת אימייל

בכל פעם שייחתם מסמך שנשלח לחתימה, המסמך החתום יישלח כצרופה לכתובת זו.

 • במידה והרישוי של הארגון מאפשר גם שמירת רשומות, ניתן יהיה להוריד את המסמך שנחתם בכל שלב גם מ”טבלת הרשומות” שבמסך הראשי [ראה כאן] וגם ממסך הצפייה ברשומה [ראה כאן], אך במידה והרישוי לא מאפשר זאת – כתובת זו היא האמצעי היחיד שיש לארגון לקבל את המסמך לאחר שהוא נחתם!
 • שים לב שמדובר בכתובת אימייל אחידה לכל המסמכים שנחתמו, ללא קשר למי שיצר אותם.

תבנית
חתימה

לא פעיל עדיין בגרסה זו

תוכן
הודעת המייל

בחר אחד מהבאים

 • תבנית HTML – לא פעיל עדיין בגרסה זו
 • טקסט לא מעוצב:
  • אוטומטי – המערכת יוצרת גם את שורת הנושא של האימייל וגם את התוכן שלו]
  • “מוגדר משתמש” – לא פעיל עדיין בגרסה זו

תוכן
הודעת SMS

בחר אחד מהבאים

 • טקסט אוטומטי – המערכת יוצרת את תוכן הודעת הטקסט
 •  “מוגדר משתמש” – לא פעיל עדיין בגרסה זו

נתוני
חתימה

טקסט בפאנל החתימה – לא פעיל בגרסה זו

חתימות:

 • מוטמעות – החתימות מוטמעות במסמכי התבנית ב WORD. זו השיטה המומלצת למימוש חתימות.
  לאוסף שאלות ותשובות בנושא חתימות אלקטרוניות – ראה דף זה. לסקירת סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת, כולל הדגמת תהליך יצירת טופס לחתימה – ראה מאמר זה.
 • עמוד[ים] – החתימות ישובצו בעמודים ובמיקומים הרשומים כאן:
  • בשדה “דף מספר” ניתן לרשום מספרי עמודים בדידים וטווחי עמודים, כמו למשל 1,3,5-8
  • השדות X,Y מציגים את הקואורדינטות של כל חתימה בכל עמוד [הערכים נעים בין 100 ל-800 ל-X ובין 0-1,000 ל-Y, והם גדלים מלמעלה למטה ומימין לשמאל]
  • גובה ורוחב נעים בתוך התחומים המצויינים של X,Y.
  • השימוש בקואורדינטות ובגדלים אלה [גובה ורוחב] מחייב ניסוי-וטעייה של שליחת מסמך להחתמה – ולכן שיטה זו אינה מומלצת.
 • חתימה ושדות – לא פעיל בגרסה זו