במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך.

להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת “תעודת סיום קורס”. הטופס שתיצור ישמש ליצירת תעודת סיום קורס מרהיבה. DocsRobot יאפשר הזנה של הנתונים הדרושים לתעודה – שם הסטודנט, שם הקורס, ותאריך סיום. נתונים אלה “יתמזגו” אל מסמך תבנית מתאים ב Word, והתוצאה תהיה מסמך ה-PDF של התעודה.

(1) הוספת הטופס

אם תפריט ניהול מערכת אינו פתוח, פתח אותו, ואז בחר טפסים ולחץ על הוסף טופס.

(2) מתן שם לטופס

בראש הטופס שנוצר, בשדה “שם הטופס” הקלד “תעודת סיום קורס”.

(3) שינוי שם הפרק הראשי

שנה את שם הפרק שנוצר אוטומטית: לחץ על לחצן העריכה שלידו, סמן את השם שמופיע, והקלד במקומו – “פרטים כלליים”.

 

(4) הוספת שלושה שדות

בסרגל הפקדים שמימין, לחץ וגרור את הפקד רשימה נפתחת, שמאלה את תוך הטופס, ו”זרוק” אותו בצד ימין של פאנל העריכה, על ידי שחרור לחצן העכבר. וודא שהוא מסומן (אם לא – לחץ עליו שוב כדי לסמן אותו – תוכל לראות “ידיות” מרובעות מופיעות משני צידיו כשהו מסומן), ואז גלול מטה בסרגל הפקדים עד שאתה רואה את קופסת התכונות, ושם, מול הכותרת “פריטים”, לחץ על לחצן 3 הנקודות. בחלון הדיאלוג שנפתח, רשום שני ערכים עבור שמות הקורסים – DocsRobot למתחילים ו DocsRobot למתקדמים. הוספת כל ערך – על ידי לחיצה בתוך השורה הריקה, כתיבה, ואז לחיצה על צלמית האישור הירוקה. עדיין בקופסת התכונות, שנה את הכותרת של הפקד ל “שם הקורס” ואת השם שלו ל”שם_הקורס” (שים לב שאסור לכתוב רווחים ותווים מיוחדים בשם הפקד…)

בסרגל הפקדים שמימין, לחץ וגרור את הפקד שורת טקסט, שמאלה את תוך הטופס, ו”זרוק” אותו משמאל לפקד הרשימה שהוספת קודם, על ידי שחרור לחצן העכבר. עכשיו סמן אותו שוב (אם הוא לא מסומן), גלול מטה שוב לקופסת התכונות, ושם, הקלד “שם_התלמיד” (שים לב לקו התחתי) תחת שם, ו”שם התלמיד” תחת כותרת.

בסרגל הפקדים שמימין, לחץ וגרור את הפקד תאריך, שמאלה את תוך הטופס, ו”זרוק” אותו משמאל לפקד הטקסט שהוספת קודם, על ידי שחרור לחצן העכבר. עכשיו סמן אותו שוב (אם הוא לא מסומן), גלול מטה שוב לקופסת התכונות, ושם, הקלד “תאריך_סיום_הקורס” תחת שם, ו”תאריך סיום הקורס” תחת כותרת.

 

(5) שמירת הטופס

לחץ על לחצן השמירה בפינה השמאלית העליונה, והמתן עד לרענון המסך