במהלך יצירת סוגי-טפסים למטרות השונות האפשריות (מחולל-המסמכים, תהליך ההחתמה האלקטרונית, ניהול מידע או אינטגרציה עם מערכות אחרות), תידרש להקים במערכת טופס-דיגיטלי שיאפשר את קליטת הנתונים וביצוע פעולות ההמשך.

להלן הדגמת תהליך יצירת הטופס הדיגיטלי למטרת יצירת סוג טופס בשם  “הצהרת בריאות עובד”. DocsRobot יאפשר לעובדים לפתוח “רשומה” חדשה מסוג זה, להקליד את הנתונים של להצהרה – שם העובד ותאריך ההצהרה, ואז לשלוח לעצמם דרישה לחתימה אלקטרונית על המסמך שהמערכת מייצרת מנתונים אלה, ולחתום במקום המתאים במסמך.


(1) הוספת הטופס

אם תפריט ניהול מערכת אינו פתוח, פתח אותו, ואז בחר טפסים ולחץ על הוסף טופס.

(2) מתן שם לטופס

בראש הטופס שנוצר, בשדה “שם הטופס” הקלד “הצהרת בריאות עובד”.

(3) שינוי שם הפרק הראשי

שנה את שם הפרק שנוצר אוטומטית: לחץ על לחצן העריכה שלידו, סמן את השם שמופיע, והקלד במקומו – “פרטים כלליים”.

(4) הוספת שני שדות

בסרגל הפקדים שמימין, לחץ וגרור את הפקד שורת טקסט, שמאלה את תוך הטופס, ו”זרוק” אותו בצד ימין של פאנל העריכה, על ידי שחרור לחצן העכבר. עכשיו סמן אותו שוב (אם הוא לא מסומן), על ידי הקלקה עליו (תוכל לראות “ידיות” מרובעות מופיעות משני צידיו כשהו מסומן), גלול מטה בסרגל הפקדים עד שאתה רואה את קופסת התכונות, ושם, הקלד “שם_העובד” תחת שם, ו”שם העובד” תחת כותרת (שים לב שאסור להקליד רווחים ותווים מיוחדים בשם הפקד…).

בסרגל הפקדים שמימין, לחץ וגרור את הפקד תאריך, שמאלה את תוך הטופס, ו”זרוק” אותו משמאל לפקד הטקסט שהוספת קודם, על ידי שחרור לחצן העכבר. עכשיו סמן אותו שוב (אם הוא לא מסומן), גלול מטה בסרגל הפקדים עד שאתה רואה את קופסת התכונות, ושם, הקלד “תאריך_ההצהרה” תחת שם, ו”תאריך ההצהרה” תחת כותרת.

(5) שמירת הטופס

לחץ על לחצן השמירה בפינה השמאלית העליונה, והמתן עד לרענון המסך