Hebrew

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת התפקידים

מסך זה מציג את רשימת התפקידים במערכת, כך שניתן: להוסיף תפקיד, לערוך תפקיד, או למחוק תפקיד. פעולות ההוספה או העריכה של תפקיד מובילות למסך “עורך התפקיד” [ראה כאן]. פעולת המחיקה היא מסוכנת ולכן מומלץ לא לבצעה ללא וידוא מוחלט שהיא נחוצה. שדה החיפוש מאפשר לסנן את רשימת התפקידים לפי טקסט לחיפוש.§ “תפקידים ייכנסו לתוקף באחת […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של חבילת צבעים

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “רקע” במערכת. כל “רקע” הוא שילוב של סט צבעים לפקדי הקלט עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו. תוכל לשייך רקע לכל סוג טופס שתבנה דרך מסך עורך הטופס, והרקע יופיע ברשומות של אותו סוג טופס, במסך הרשומה – עריכה/צפייה. הפעולות במסך: קביעת שם […]

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת חבילות הצבעים

“חבילות צבעים” משמשות בסיס ל”רקעים”  המנוהלים במערכת. בחבילות הצבעים נגדיר סט צבעים עבור פקדי הקלט שיופיעו במסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ובמסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת כדי לחבר בין חבילות הצבעים המופיעות כאן ל”רקעים”, יש לערוך את הרקעים מתוך מסך רשימת הרקעים. מסך זה מציג את חבילות הצבעים שבמערכת, כך שניתן: להוסיף חבילה, […]

Hebrew, מסכי המערכת

מסך רשימת הרקעים

“רקע” מוגדר כשילוב של סט צבעים (עבור פקדי הקלט), עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו.משתמשים ברקעים כדי לקבוע שני דברים: איך יופיעו מסכי העריכה/קריאה של הרשומות מהסוגים השונים, ואיך יופיעו מסכי העריכה של נתוני טבלאות המערכת: כדי לקבוע איך יוצגו מסכי הרשומה, יש לשייך בין “רקע” לבין “סוג הטופס” ממנו נוצרת הרשומה, […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של רקע

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “רקע” במערכת. כל “רקע” הוא שילוב של סט צבעים לפקדי הקלט עם תמונת רקע או צבע רקע עבור הדף עצמו. תוכל לשייך רקע לכל סוג טופס שתבנה דרך מסך עורך הטופס, והרקע יופיע ברשומות של אותו סוג טופס, במסך הרשומה – עריכה/צפייה. הפעולות במסך: קביעת שם […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספה או עריכה של תפקיד

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף (או לערוך) “תפקיד” במערכת. תפקידים ייכנסו לתוקף באחת הגרסאות הבאות (עדיין אין להם השפעה בגרסה זו), והם יאפשרו לקבוע מי בארגון רשאי לבצע מגוון של פעולות – הוספת רשומות, עריכת רשומות של אחרים, מחיקת רשומות של אחרים, יצירת מסמכים, החתמה, וכו’… התכונות היחידות שניתן לתת לכל “תפקיד” בשלב […]

Hebrew, נושאים כלליים

חתימה על ידי נמען

מאמר זה מתאר את תהליך החתימה על מסמך, אותו עובר נמען אליו נשלחה בקשת החתימה. אם ברצונך ללמוד על הדרכים להתנעת תהליך החתימה – עיין במאמר זה. לשאלות/תשובות כלליות בנושא החתימות האלקטרוניות – נווט לדף זה. שלב ראשון – קבלת הודעה על בקשת החתימה בשלב הראשון, מגיעה אל הנמען הודעה. ההודעה תגיע בדוא”ל או ב […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – עריכת טבלה של טופס

עורך הטבלה עורך הטבלה הוא כמו “מיני טופס” – אפשר להניח עליו פקדים כמו על טופס רגיל, להזיז אותם ולשנות את גודלם, אך כל זה תחת מגבלה אחת, שכל פקד כזה צריך להיות עמודה בטבלה. ה”מיני טופס” הזה בעצם עוזר לנו לעצב איך חלון הדיאלוג יראה כאשר מוסיפים או עורכים שורה בטבלה בזמן הזנת נתוני […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – רשימת ערכים של פקד מסוג רשימה

אודות חלון הדיאלוג חלון דיאלוג זה מאפשר עריכה של “רשימת ערכים” עבור פקדים מסוג רשימה [רשימה נפתחת, רשימת בחירה מרובה, רשימת בחירה בודדת] אם הרשימה נפתחה ריקה, לחץ בתוך תיבת הטקסט <<פריט חדש>>, והקלד את הערך שאתה רוצה להוסיף. ברגע שתרצה לשמור ערך זה ברשימה – לחץ על סימן ה V הירוק שליד הערך. אם […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת רקע

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת רקע לטופס. רקע יכול להיות מורכב משילוב צבעים בלבד, או משילוב צבעים ביחד עם תמונת רקע. הרקע שייבחר ישפיע על הטופס עצמו במבט העיצוב שלו, אר מטרתו העיקרית היא לשמש את מסך העריכה/צפייה ברשומה, לרשומות שיווצרו מטופס זה. יש לבחור את הרקע מהרשימה. אישור הפעולה וסגירת חלון הדיאלוג, תגרום לרקע […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – בחירת אוסף מסמכים

חלון דיאלוג זה מאפשר בחירת אוסף מסמכים לקישור לטופס. במרבית המקרים – אוסף כזה יכיל רק מסמך תבנית אחד, אך לעיתים הוא יכול להכיל מספר מסמכי תבנית שונים [זו הסיבה שהוא נקרא אוסף מסמכים] החיבור בין אוסף המסמכים לטופס – יאפשר בראש ובראשונה ליצור מסמכים [Word/PDG] מכל רשומה באמצעות מחולל המסמכים של המערכת, ובמקרה שהמסמך […]

Hebrew, מסכי המערכת, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – ניהול הרשאות גישה לרשומות

חלון דיאלוג זה מאפשר קביעת הרשאות לרשומות הנוצרות מהטופס כל משתמשי המערכת – הרשומות הנוצרות מטופס זה יהיו גלויות לכל משתמשי המערכת רק הבעלים – רק מי שיצר את הרשומה יכול לראות אותה מי שיצר את הרשומה, והמשתמשים הבאים – מי שיצר את הרשומה ורשימה של עובדים אחרים אותם ניתן לבחור. ברגע שתסמן אפשרות זו, […]

Hebrew, נושאים כלליים

חלון דיאלוג – הוספת קובץ לאוסף מסמכים

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מבקשים להוסיף “מסמך תבנית” לאוסף מסמכים קיים. פעולה זו שימושית במקרה שרוצים לחוללמספר מסמכים בו זמנית מרשומה בודדת – אחרת, אין צורך בהוספת קובץ, כיוון שפעולת יצירת אוסף-המסמכים כבר דרשה הוספת קובץ ראשון… “מסמך התבנית” שאתה מוסיף לאוסף-המסמכים חייב להיות מסמך WORD בסיומת DocX – אחרת לא ניתן יהיה לעשות […]

Hebrew, מסכי המערכת

חלון דיאלוג – בחירת סוג-טופס לרשומה חדשה

חלון דיאלוג זה יוצג כאשר מנסים ליצור רשומה חדשה בזמן שבסרגל סוגי הטפסים מסומנת האפשרות “כל סוג טופס”. חלון דיאלוג זה מבקש לבחור סוג-טופס ממנו תיווצר הרשומה החדשה. טיפ, אם תסמן בסרגל סוגי הטפסים סוג טופס מסויים, ואז תלחץ על “הוסף רשומה” – חלון דיאלוג זה לא ייפתח, והמערכת תיצור רשומה חדשה מסוג טופס זה […]

Hebrew, נושאים כלליים

הזמנת משתמש להצטרפות לארגון

תהליך זה משמש להזמנה של אדם לארגון. ניתן להתחיל את התהליך מתוך מסך רשימת “משתמשים” – על ידי הוספת משתמש למערכת. עם ביצוע ההזמנה כנ”ל, תישלח הודעה לדואר האלקטרוני של הגורם המוזמן, עם הנוסח הבא: [שם] היקר/ה, מנהל המערכת הזמין אותך להצטרף לשירות DocsRobot בארגון [שם הארגון]על מנת להתחבר לשירות, אנא לחץ על הקישור להצגת […]

Hebrew, תהליכים

איפוס סיסמא

איך מתחילים תהליך איפוס סיסמא? תהליך איפוס הסיסמא יכול להתחיל ממספר מקומות: המשתמש עצמו מפעיל תהליך זה מחלון ההזדהות של המערכת [Login], כשהוא לא מחובר אליה המשתמש עצמו מפעיל תהליך זה ממסך הגדרות, כשהוא מחובר אל המערכת מנהל מערכת מבקש לאפס סיסמא של משתמש מתוך מסך עריכת פרטי משתמש. תהליך איפוס הסיסמא התהליך מתחיל בכך […]

Hebrew, תהליכים

אימות כתובת דואר אלקטרוני

תהליך אימות הדואר האלקטרוני נדרש על מנת ליצור ארגון או להצטרף לארגון. בתהליך זה, נשלחת הודעת אל כתובת דוא”ל של מי שנדרש לבצע את האימות. נוסח ההודעה: [שם הנמען] יקר, אנא לחץ על הקישור המוצג מטה כדי לאשר שזו כתובת המייל שלך ולהמשיך בתהליך ההזדהות למערכת הודעה זו מכילה קישור; הנמען צריך ללחוץ על הקישור, […]

Hebrew, נושאים כלליים

מסך ההצטרפות – Sign Up

העמוד בבנייה

Hebrew, מסכי המערכת

יצירת תצוגות לסוגי הטפסים

העמוד בבנייה

Hebrew, מסכי המערכת

שליחת מסמך להחתמה אלקטרונית

אודות התהליך תהליך הבקשה להחתמה אלקטרונית מופעל בלחיצה על כפתור/צלמית מתאימה מאחד משני מקומות – מטבלת הרשומות שבמסך הראשי, או ממסך עריכה/צפייה ברשומה. כשהתהליך מתחיל – מוצגת תיבת דיאלוג לשליטת נתוני הנמען, ותיבה זו ממשיכה ללוות את התהליך גם בהמשך – כאשר ממתינים לחתימה, ולאחר שהתקבלה חתימה – ובכל פעם – התוכן של תיבת הדיאלוג […]