הקמת סוגי טפסים

הקמת סוגי טפסים

אשף הטפסים של DocsRobot

העמוד בבנייה

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).

הקמת סוגי טפסים

סוגי הטפסים שניתן ליצור במערכת – לפי השימוש בהם

המערכת מאפשרת ליצור טפסים דיגיטליים ל-4 מטרות שונות. להלן הדומה והשונה בתהליכי יצירת הטפסים לשימושים השונים סוג טופס לתהליך החתמה אלקטרונית סוג טופס זה ישמש להפעלת תהליך/סבב חתימות על ידי מילוי המידע הדרוש והגדרת “נמען/נים” לשליחה. DocsRobot ימזג מידע זה עם מסמך תבנית ב Word, יפיק מסמך PDF עם כל הנתונים שהוזנו, וישלח אותו לחתימה […]

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס לקליטת נתונים (ללא מחולל מסמכים וללא החתמה)

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס ל”מחולל המסמכים”

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס להחתמה אלקטרונית

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).